BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, October 27, 2009

TUGASAN KELAS : Kepentingan Kajian Tindakan Kepada Guru

  1. Membantu guru berhubung dengan penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
  2. Menyediakan ruang kepada guru untuk menggilap kreativiti dan inovasi terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid
  3. Membantu guru untuk memperkembangkan profesionalisme melalui proses penemuan kendiri
  4. Membantu guru mencari pendekatan pengajaran yang lebih sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran
  5. Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
  6. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memahami amalan sendiri
  7. Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan
  8. Merapatkan perhubungan guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif
  9. Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan
  10. Dapat menambah kefahaman baru dan meningkatkan profesionalisma dalam profesion perguruan

0 comments: